تاریخ خبر: 16 خرداد 1398- منبع: آندیاسیر: موزه های کانادا فوق العاده مورد توجه هستند و مقصد بسیاری از گردشگارانی است که از کانادا بازدید می نمایند. در اینجا

نگاهی اجمالی به موزه های مهم کانادا خواهیم داشت:

 

موزه زیست کره، مونترال Montreal Biosphère

این موزه در واقع یک شاهکار معماری می باشد که مسائل مربوط به محیط زیست، آب و هوا را بصورتی ابتکاری و بسیار شاد در معرض دید بازدیدکننده ها قرار داده است. این موزه سعی می کند حساسیت بازدید کننده ها را نسبت به مسائل اقلیمی و تغییراتی که در آن بوجود آمده و خطرات ناشی از آن را بصورتی ابتکاری و جذاب برای بازدید کننده ها نمایش دهد.